Bunadsloftet

BunadsLoftet.no

 

Østfoldbunad

Løkendrakt

Barnebunad

Bunad montering

Omsying

Søm

Vev

 

Tilbehør

BunadsLoftet.no

 

 

M. 97 07 97 73

 

Iworks AS

Sareptavn 4

1621 Gressvik

 

inger@bunadsloftet.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013/18 iWorks AS

 

 

 

Bunadsloftet

Løkendrakt og Østfoldbunad

Når du skal gå til anskaffelse av en bunad er det viktig å vite at produksjonen er i trygge hender. Jeg står for personlig service, gode priser og kort leveringstid.

Inger Åsle Hatch

Bunadsloftet

Løkenbunad

Vårt håndarbeide er meget nøyaktig og vi følger anvisninger slik at alle drakter/bunad blir sydd korrekt. Jeg er opptatt av at vårt sømarbeide skal være riktig og tar ingen snarveier. Jeg leverer kun varer jeg er fornøyd med selv!

Østfoldbunaden Løkendrakten

 

På Østoldutstillingen arrangert i Sarpsborg i 1930 ble det første forslaget til en Østfolddrakt for kvinner lagt frem. Marie Karsten var faglig ansvarlig for utarbeidelse av drakten.

 

Den første bunaden som ble skapt etter at Marie Karstens forslag til en Østfoldrakt ikke ble videreført, var Østfold kvinnebunad fra 1936. Deler av den bygger på eldre draktmateriale, ellers er den utformet etter samtidens syn på hvordan en nyskapt bunad skulle se ut.

 

Den neste bunaden som kom var Løkendrakten i 1949. Det er en fritt komponert bunad, uten belegg i gammel draktskikk. Broderiene på bunaden ble hentet fra malte blomstermotiver på et skap på Løken i Trøgstad. Det var Østfold Bygdekvinnelag som sto bak denne bunaden.

 

Begge bunadene er produkt av Hulda Garborgs formidable innsats for bunadene som var en del av hennes bidrag til nasjonsbyggingen tidlig på 1900-tallet. Hun tok opp igjen bruken av de gamle folkedraktene, men skapte også nye bunader for distrikter der de gamle folkedraktene var helt borte.

 

Kilder: Bunader i Østfold, Janette Ulvedalen og Østfold Bygdekvinnelag.